Şavşatın Tarihi Yerleri

Tarihi Yerler

Artvin, başta ahşap işleri olmak üzere, taş mimarinin, el sanatlarının ileri örneklerinin üretildiği, yöresel müzik ve dansların herkesçe beğenildiği, mutfak kültürü zengin olan bir yöremizdir. Bölgenin tarih öncesi yaşayışı henüz tam olarak araştırılmış olmamakla beraber, eski yerleşme yerlerindeki kalıntılardan, mezarlardan çeşitli nedenlerle yapılan kazılarda çıkan tarihi eşyalardan, madenlerin işletildiği ve çok eski bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. 1930 yılında Artvin’de ve Şavşat’ın Meşeli köyünde, bulunan bakır baltaların M.Ö. 4000-3000, tunç olanların ise M.Ö. 3000-2000 yıllarına ait Hurriler çağından kalma eserler olduğu uzmanlarca saptanmıştır.

Kirazlı Köyü Kaya Odaları

Şavşat İlçesi, Kirazlı Köyünde bulunmaktadır. Meskûn mahalden uzakta sarp bir kayalıkta yer alır. Kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmadığından hangi tarihte yapılmış olabileceği kesin değildir.

Dik bir kaya yüzeyine oyulmuş olan odalar, Koyunlu Köyü’nün kuzeyinde, Kirazlı Köyü’nün doğusunda yer alan dağın yamacındadır. Yapı topluluğu birbirlerine açılan farklı düzlemlerde iki katlı iki yapı olarak dikkat çekmektedir. Odaların hemen yanında çok önemli bir şelale (Su Atan Şelalesi) mevcuttur.Odalardan birkaçı zemindedir ve taş işleme figürler dikkat çekmektedir. Bir oda ise 150 - 200 m yüksekliğindeki kayanın yarısında olup geçiş yolu bulunmamaktadır. Geçiş yolları aşındığı için günümüzde odalara girmek imkansızdır.Odaların bu şekilde yapılmasının nedeni, en yaygın rivayete göre odalarda yaşayan Tamara’nın güzelliğinin kimselere gösterilmemesi ve Tamara’nın korunmasıdır.

Şavşat(Satel) Kalesi

Şavşat İlçesi Söğütlü Mahallesinde bulunmaktadır. Plan tipi açısından, Bagratlı kalelerine benzemektedir. Osmanlılar döneminde de kullanılan kalenin sur duvarlarının büyük bir bölümü ayaktadır. İçinde sarnıç ve şapel kalıntıları bulunmaktadır. Yapının kitabesi bulunmadığından, kesin olarak hangi tarihte inşa edildiği bilinmemektedir. Plan ve mimari özellikleri bakımından, Bagratlı Krallığı kalelerine benzemektedir. Bu benzerlik dikkate alınarak, IX. y.y’da inşa edilmiş olduğu söylenebilir.

Kale, Artvin-Şavşat karayolu üzerinde, Şavşat İlçe Merkezine yaklaşık 2 km. kala, Söğütlü Mahallesi sınırları içerisinde, yüksek bir ana kayanın üzerine kurulmuştur. Kale toplam olarak 3360 m²’lik alana sahiptir. Kalenin kuzeyden batıya doğru devam eden bölümünde, surlar yok denecek kadar azdır. Doğudan başlayıp, batı ucuna kadar devam eden çevresinde ise, 13 metreye kadar yükselen 4 adet ve dikdörtgen formdaki, silindirik burçlarla, bunların yarısına kadar çıkan surlar yer almaktadır. İç mekânda, kalenin güneybatı surunda, dışa burç şeklinde yansıyan, 6.10x 5.35 m ölçülerinde, 15 m. yüksekliğinde ki silindirik planlı kule, karşımıza çıkmaktadır. Asıl mekândan günümüze, 8.00x 4.80 m. ölçülerinde, dikdörtgen planlı ve üstü iki pahlı çatılı şapel kalıntısı ile hemen kuzeybatısında ana kayaya oyulan bir sarnıç ulaşmıştır.

</div>

Kalenin doğu yönünde, birbirine bitişik olarak düzenlenmiş, 2.4 m genişliğinde, dikdörtgen planlı, üstü tonozla örtülmüş iki burç yer almaktadır. Orta duvarında dışa açılan küçük bir pencere bulunmaktadır. Hemen yanındaki mekânda ise, 6.70x 3.75 m. ölçüsünde, 0,85 m. genişliğinde, dikdörtgen formlu, kapı yer almaktadır. İç kısmı bozulan ve üst duvarları yıkılan kule, yaklaşık 7. m. yüksekliktedir. Kalenin tüm birimlerinde moloz taş ve kireç harcı kullanılmıştır.

Milli Parklar

Şavşat İlçesi sınırları içerisinde bulunan Karagöl-Sahara Milli Parkı iki ayrı sahadan oluşmaktadır.

Bunlar Karagöl ve Sahara Yaylaları'dır. Karagöl, ilçeye 45 km, Sahara ise 17 km uzaklıkta bulunmaktadır. Genel olarak sahada Paleojen ve Neojen araziler yer alır. Kayaçlar genellikle sedimanter kökenlidir.

Karagöl ve çevresi yer yer vadilerle yarılmıştır. Bu yarılmalar yörede heyelan ve kütle hareketlerinin aktif olmasına neden olmuştur. Karagöl rotasyonel oalrak kayan kütlenin gerisindeki çanakta biriken suların meydana getirdiği bir heyelan gölüdür.

Göl çevresi ladin ve çamların meydana getirdiği yoğun ormanlarla kaplıdır. Bu doğal öğelerin ördüğü Karagöl, ender manzara güzelliklerine sahiptir. Ayrıca gölün kuzeydoğusundaki Bagat mevkii ve çevresinde çim kayağı pisti niteliğine sahip alanlar mevcuttur.

Sahara Yaylası

Yörenin genel olarak örtü bazaltlarından meydana gelen bir jeolojik yapısı vardır. Örtü bazaltlarının sıyrıldığı yerlerde Tersiyer arazisi ortaya çıkar.

Orman örtüsü Ladin ve Göknarlardan oluşmaktadır. Alt zonlarda sarıçam bulunmaktadır. Ayrıca Antropojen step karakterdeki alanlar da bu kesimde geniş yer kaplamaktadır.

Kocabey Yaylası ve çevresindeki Alpin Zonu'na ait bitki türleri yer almaktadır. Reşat Deresi kenarında 1700-1800 m'lerde kademeli olarak yer alan düzlüklerde aynı zamanda “ Sahara Pancar Şenlikleri” yapılmaktadır. Bu şenliklere bölge dışından yerli ve yabancı turist gelerek ilçe turizmine katkı sağlamaktadır.

Meydancık Taş Kemer Köprüsü

Kitabesi bulunmayan yapı muhtemelen Ortaçağ döneminde inşa edilmiştir. Köprü, Şavşat İlçesi, Meydancık beldesi, Taşköprü Mahallesinde Bocanat Deresi üzerinde bulunmaktadır. Tek gözlü ve yolu düz köprüler grubundandır. Köprü gözü basık kemerli olup, korkulukları bulunmamaktadır. Köprü, tümüyle kaba yontu taşıyla yapılmıştır. Günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşmıştır.<

Tacarishev Kalesi

İlçeden 40 kilometre zuaklıktaki kale, Balıklı ve Taşköprü köyleri arasındadır.

Parih Kalesi

Tacarishev Kalesiİlçe merkezinden 25 km uzaklıktaki Sebzeli Köyünde’dir.

Tokharis Kalesi

Şavşat’ın 6 km batısındaki Kayadibi Köyü arkasındaki tepede yapılan kale moloz taş kullanılarak yapılmış.Tokharis Kalesi'nin yapım tarihi net belli değildir.

Ustamis Kalesi

Varlığını koruyabilen kalelerden olan Ustamis Kalesi, Eskikale köyü içindedir.

Çağlayan Köyü Kalesi

Çağlayan Köyü içindedir.

Hantuşet Kalesi

Hanlı ve Karaağaç köyleri arasında yer alan kale, Bilbilan kalesi adıyla da anılmaktadır.

Şenocak Köyü Kalesi

Şenocak köyüne gidiş yolu üzerindedir.

Hanlı Kalesi

Savunma amaçlı yapılan kale, Şavşat’ın 16 km doğusunda Hanlı (Hantuşet) köyünde bulunmaktadır.

Dutlu Kalesi

Dutlu Köyü´nün doğusunda, Şavşat’ın 28 km güneybatısındadır

Kireçli Köyü Kulesi

Şavşat’ın 12 km güneyinde Kireçli Köyü çıkışındadır. Kulenin tamamına yakın bir bölümü ayakta olup köyün büyük bir kısmının görülebileceği bir yere yapılmıştır.

ŞAVŞAT'TAKİ EVİNİZ