Şavşat Gölleri

Karaağaç Gölü

Çavdarlı ve Savaş Köylerinin yaylarının üstünde yer alan Yalnızçam Dağlarının zirvesinde, Bilbilan Yaylası'nın arkasında yer almaktadır. Üç büyük gölden oluşmaktadır. İlçe merkezine 25 km uzaklıktadır. Gölde dünyada nadir yetişen kırmızı benekli alabalık bulunmaktadır.

Karagöl (Meşeli Gölü)

İlçe merkezinden 26km uzaklıktaki Meşeli Köy'ünün kuzeyinde orman ve yeşillikler içinde yer almaktadır. Gölün çevresinde soğuk içme suları ve dinlenme tesisi bulunmaktadır. Kuş bakışı kalp şeklinde olan göl içerisinde çeşitli balık türleri bulunmaktadır. Akvaryum balığının yaşadığı ender göllerden biridir.Kışın göl tamamen donmaktadır.

Boğa Gölü

İlçenin kuzeyinde tahmini 40km mesafede, alabalığı ile ünlü bir göldür. Arsiyan Yaylası'ndadır.

Göl efsanesiyle anılır. Efsaneye göre; Boğa Gölü’nün kenarında hayvanlarını otlatan adamın boğası böğürmüş. Su boğası gölden çıkmış ve boğalar güreşmişler. Su boğası diğerini yenmiş. Sahibi boğasının yenildiğine çok üzülmüş. Öcünü almak için boğasına, uçları çok ince olan takma boynuzlar yapmış. Bir müddet boğasını besledikten sonra tekrar gölün kenarına gitmiş. Göl kenarına gelen boğanın böğürmesini duyan su boğası gölden çıkmış ve tekrar güreşmişler. Polat boynuzlu boğanın ince uçlu takma boynuzları su boğasının kafasında yaralar açmış. Su boğası, canı yandığından kaçmak zorunda kalmış. Ağır yaralanan boğanın göle girmesi ile göl kana bulanmış. Bugün, gölün içindeki kırmızı taş ve toprağın su yüzüne aksettirmiş olduğu yol şeklindeki bir kırmızılığın, boğadan kalan kan lekelerinin izi olduğuna inanılmaktadır.

Çevresinde irili ufaklı göller mevcuttur.

Kız Gölü

Ay ışığının gölün üstünde ayna gibi parladığı gecelerde, gölün içinden uzun boylu, parlak saçlı bir kızın çıkarak sahildeki taşlara oturup Arsiyan Vadisi'ni izlediği söylenen rivayete göre adını alan Kız Gölü, Arsiyan Yaylası içinde yer almaktadır.

Balık Gölü

İlçenin kuzeyinde, yaklaşık 35 km mesafede, doğal güzellikleri ile meşhur bir göldür. Pınarlı Köyü sınırları içerisindedir. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından göl kenarında yürüyüş ve oturma alanları,çeşmeler, tuvalet ve mescit yapılmıştır. Akustik bir özelliğe sahipolan gölün üç tarafı ormanlarla çevrilidir, diğer yanı ise Cin Dağı’na bakmaktadır.

12 Yüzen Ada

İtalya’da 1671’den beri bilinenyüzen adalar, Türkiye’de 2000’liyıllarda tanınmaya başlamış veo günden bu yana bilim dünyasının ve doğa severlerin ilgi odağı olmuştur. Yüzen adaların sayısının önümüzdeki yıllarda yapılacakaraştırmalarla daha da artacağı düşünülmektedir.Yüzen adalar, keçeye benzeyenve saz gibi birbirini tutan bitkilerin, sudan daha az yoğun bir karakütlesi oluşturmasıyla meydana gelmektedir. Birbirine tutunanbu bitkiler, suyun üstünde salgibi yüzmeye başladıktan sonra üzerinde bitki, hatta ağaç yetişebilmektedir.Rüzgârın estiği yönedoğru yer değiştiren bu adalar,büyüklüklerine göre sırıkla da itilebilmektedir.Yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye’nin bir yüzen ada cenneti olduğu anlaşılmıştır. Ülkemizde,keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce yüzen adanın dışında, kayıt altına alınmış 100’den fazla yüzen ada vardır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Rize’de ve Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Arsiyan yaylasında 12, Kaçkar Dağları’nda 24 olmak üzere toplam 36 yüzen ada bulunarak tescillenmiştir. Yüzen adaların, bir arada en çok bulunduğu yer ise Artvin’in Şavşat ilçesi'dir. Sedava Gölü üzerinde, büyüklükleri 20 - 150 m2 arasında değişen 8,Muasıl Gölü’nde 2, Posta Gölü’nde ise 2 adet yüzen ada mevcuttur.

ŞAVŞAT'TAKİ EVİNİZ