Şavşat Cami Ve Kiliseleri

Köprülü Köyü Cami

Şavşat'ta en eski camidir. 16.Yüzyılda asıl adı Uzor Tana olan ve sonradan müslüman olup Zor Mustafa olarak adını değiştiren bey tarafından yaptırılmıştır. Caminin minaresi bulunmamaktadır ve sade bir mimariye sahiptir.

Kemal Paşa Cami

İlçe merkezindeki cami 1909 yılında yapılmıştır.

Zor Mustafa Bey Cami

Şavşat İlçesine bağlı Köprülü Köyünde bulunur. Mimari açıdan sade, minaresi bulunmayan bir yapıdır, yapı kendi istekleri ile İslamiyet’i kabul eden Hıristiyan Atabeklerinden Zortana tarafından tahminen XVI. Yüzyılda yaptırılmıştır. Şavşat da dahil olmak üzere Artvin’in genelinde manastır ve kiliseler yaygın olarak dağılmıştır. Hemen hepsi eğitim amaçlı ve anıtsal nitelikli inşa edilmiş yapılar bulunmaktadır. Çeşitli yapı topluluklarından oluşan, günümüze ulaşan eserlerin bazıları şunlardır: Cevizli (Tibet) Kilisesi: Şavşat ilçesi Cevizli köyündedir. Bu yapı IX. Yüzyılda inşa edilmiştir. Bölgenin İslamlaşması ile bir süre cami olarak kullanılan yapı 1889 yılı itibariyle kull. Günümüze sadece kilisenin cephe duvarları ulaşmıştır. Pırnallı (Porta) Manastır Kilisesi: Artvin Pırnallı Köyünde bulunan kilise Kral 1.Aşot’un torunu Prens Khaouli tarafından 896-918 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Bir çan kulesi, bir şapel ve bir çeşmeden oluşmaktadır. Manastırın yerleşim planına bakıldığında Tao Klarjheti bölgesinin o dönemlerdeki en önemli kültür ve dini merkezi olduğu anlaşılmaktadır.

Tibet Kilisesi

İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Cevizli Köyü'ndedir. Şavşat'ın en ünlü tarihi-turistik eseridir. Bağratlı Beylerinden Kukh Aşut tarafından 10. Yüzyılın ilk yıllarında yaptırılmıştır. Duvarlarında çok sayıda kabartma, oyma, mozaik türünde süslemeler Hz.İsa ve havarilerinin resimleri vardır. Kilise günümüzde restorasyon çalışmalarını beklemektedir.

Rabat Kilisesi

İlçe merkezinden 18 kilometre uzaklıktaki Köprülü Köyü'ndedir. Halen kalıntıları mevcuttur.

Satlel Kilisesi ve Mezarlığı

Şavşat (Merkez), Söğütlü Mahallesi’nde yer almaktadır. Değişik zamanlarda onarımlar geçirdiği anlaşılan yapı, muhtemelen Ortaçağ Dönemi’nden sonra kilise olarak inşa edilmiştir. Daha sonra, kilise büyütülmüştür. 1923 yılında kilise camiye çevrilmiştir. Günümüzde herhangi bir amaç için kullanılmamaktadır.

Vakıf arazisi üzerinde bulunmakta olup, etrafı Osmanlı döneminden kalma hazire ile çevrilmiştir. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen çerçeveden oluşan yapı, dıştan 15.75×11.75 m. ölçülere sahip olup, karmaşık bir plan arz etmektedir. Kuzeyde ve güneyde dikdörtgen planlı iki mekân bulunmaktadır. Tüm yapı, dıştan kuzey güney doğrultusunda çift pahlı çatıyla örtülmüştür. Yapı, plastik ve freskli süsleme açısından sadedir. Ancak doğu cephesinde, haç motiflerinden oluşan plastik süslemelere yer verilmiştir. Cephe duvarları, dolgu duvar tekniğinde örülmüştür. Yer yer düzgün kesme taş malzeme de kullanılmıştır.

Kuzey cephesi dışında, diğer tüm cepheleri sağlam olan yapının özellikle kuzey mekânın (son cemaat yerinin) üst örtüsü tümüyle çökmüştür. Çatısı onarıma muhtaçtır. Minberi yerinden alınmıştır.

ŞAVŞAT'TAKİ EVİNİZ